เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพยืนหยัดและยึดมั่นในการเป็นผู้นำสถานศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
และเราจะคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำที่ก้าวไกลกว่าเดิม เพื่อพัฒนาและสรรค์สร้างกำลังสำคัญของประเทศชาติให้มี “ความรู้คู่ความดี” ดั่งคำขวัญของเรา


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ

มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมก้าวสู่โลกแห่งยุคดิจิทัล

คณะบุคคลผู้ทรงเกียรติในการขับเคลื่อนนโยบายและระเบียบวาระต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทีมผู้บริหาร พร้อมวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานที่ทันสมัย มีความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

ต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงให้กับนักศึกษา ผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจอาหารและยา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ให้นักศึกษาก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศ สร้างแนวทางการเรียนรู้และผลักดันให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ระดับสากลในเวทีโลกอย่างแท้จริง

บทพิสูจน์ความสามารถอันโดดเด่น ที่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของนักศึกษา แต่เป็นความภาคภูมิของมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณค่า

เข้าถึงทุกเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากข้อมูลและสถิติ

ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย สามารถศึกษาวิธีการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทาง และรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ พร้อมแผนที่ของวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและรังสิตได้ที่นี่

ครบทุกข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการในรูปแบบดิจิทัล ทั้งโบรชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ และข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ อ่านเพิ่มเติม
มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมก้าวสู่โลกแห่งยุคดิจิทัล อ่านเพิ่มเติม
คณะบุคคลผู้ทรงเกียรติในการขับเคลื่อนนโยบายและระเบียบวาระต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูเพิ่มเติม
ทีมผู้บริหาร พร้อมวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานที่ทันสมัย มีความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม
คณะและหน่วยงาน ดูเพิ่มเติม
ต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงให้กับนักศึกษา ผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจอาหารและยา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม
ให้นักศึกษาก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศ สร้างแนวทางการเรียนรู้และผลักดันให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ระดับสากลในเวทีโลกอย่างแท้จริง ดูเพิ่มเติม
บทพิสูจน์ความสามารถอันโดดเด่น ที่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของนักศึกษา แต่เป็นความภาคภูมิของมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณค่า ดูเพิ่มเติม
เข้าถึงทุกเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากข้อมูลและสถิติ ดูเพิ่มเติม
ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย สามารถศึกษาวิธีการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทาง และรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ พร้อมแผนที่ของวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและรังสิตได้ที่นี่ ดูเพิ่มเติม
ครบทุกข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการในรูปแบบดิจิทัล ทั้งโบรชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ และข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ ดูเพิ่มเติม