ทุนการศึกษา

หากคุณมีความสามารถและความสร้างสรรค์ นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัยพร้อมให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น พร้อมทักษะการเป็นเจ้าของกิจการและความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้ก้าวไกลกว่าใครในโลกธุรกิจและการทำงาน ได้เรียนสิ่งที่ชอบ เพื่อความสำเร็จที่รอคุณอยู่ไม่ไกล

หมายเหตุ

1  ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง หรือ สามารถส่งทางไปรษณีย์ (โดยระบุหน้าซองด้วยชื่อทุนที่ต้องการสมัคร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • สมัครด้วยตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต (เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120)
  • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร.02 407 3888 กด 1