ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถระบุข้อความในช่องด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University )

เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110
โทร    02 407 3888
แฟกซ์ 02 407 3999
อีเมล info@bu.ac.th

วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University )

เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02 407 3888
แฟกซ์ 02 407 3999
อีเมล info@bu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา

02 407 3888  (กด 1)