สมัครงาน

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเติบโตไปพร้อมกับเรา รายล้อมสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ พื้นที่ทุกตารางนิ้วของมหาวิทยาลัยถูกออกแบบให้ตอบสนอง ต่อยอดทุกจินตนาการ เพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์งานให้เร็วขึ้นโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์

เปิดโอกาสบุคลากรสร้างผลงานอย่างไม่ปิดกั้น เพื่ออัปเดตความคิดสร้างสรรค์ให้สดใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จ เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยกระตุ้นความคิดใหม่ๆ ดึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นสากล สร้างอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสรรหาบุคลากรที่แตกต่าง โดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสำเร็จของคุณ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่    เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110
โทร     02 407 3888
แฟ็กซ์  02 407 3999
อีเมล    info@bu.ac.th