ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษา

สำหรับบุคคลทั่วไปติดต่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา เวลา 09.00 – 17.00 น.

(จันทร์ – อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร : 02 407 3888 (กด 1)

หรือติดต่อนัดวันเข้าชมได้ที่